Warunki newslettera

Zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Z.P.H.U. Iro Mebel z siedzibą w Starokrzepicach przy ul. Oleskiej 330 oraz podmioty trzecie, z którymi Z.P.H.U. Iro Mebel współpracuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania.